Zkušebnictví, certřifikace

TPA ČR s.r.o.

asfaltové, betonové technologie, mostní přechody, zemní práce, geologický průzkum, zkušebnictví kameniva, vrstvy…

České Budějovice, http://www.tpaqi.com Zákazník nakladatelství Elit

TÜV SÜD Czech s.r.o.

České Budějovice, www.tuvcz.cz Zákazník nakladatelství Elit