Geologie

Arcadis CZ a.s.

České Budějovice, www.arcadisgt.cz Zákazník nakladatelství Elit

TPA ČR s.r.o.

asfaltové, betonové technologie, mostní přechody, zemní práce, geologický průzkum, zkušebnictví kameniva, vrstvy…

České Budějovice, http://www.tpaqi.com Zákazník nakladatelství Elit

Awast a.s.

nakládání s odpady , sanace , geologické práce

Třeboň, www.awast.cz

Geologie a geotechnika

České Budějovice

Janda Martin Ing.

Průzkumy pro zakládání staveb,dozor při provádění zemních prací, polní laboratorní zkoušky

Křemže, www.geologie.cz

KCZ - GEO

České Budějovice

Průzkumné práce spol. s r.o.

České Budějovice

SaNo CB

České Budějovice, www.sanocb.cz