Katastrální úřad - katastrální pracoviště, Tábor 2

Vedoucí: JUDr. Ivana Mizerová

Štítného 2598
Tábor 2
  • 381203011
  • 381203012
  • 381203010

ku.tabor@cuzk.cz