Katastrální úřad - katastrální pracoviště Český Krumlov, Český Krumlov

Vedoucí: Ing. Pavel Mori

Za Soudem 285
Český Krumlov
  • 380711663
  • 380711539

ku.krumlov@cuzk.cz