Katastrální úřad - katastrální pracoviště Kaplice, Kaplice

Náměstí 45
Kaplice
  • 380301001

kudp.kaplice@cuzk.cz