Katastrální úřad - katastrální pracoviště, Písek

Vedoucí: ing. Václav Fifka

Nádražní 1988
Písek
  • 382214685
  • 382215758
  • 382219237

ku.pisek@cuzk.cz